Logo
Skriv ut denne siden

Stabburet

Stabburet

Bygget 1836. Svalen mot tunet har vært panelt og har hatt trapp opp til en andre etasje på nordsiden. Trappen er fjernet og svalen er panelt om i 1917 med ny, forseggjort dør. Den originale inngangsdøren til selve stabburet er imidlertid beholdt. Mesteparten av jordene til Vøienvolden ble tidlig på 1900-tallet solgt til kommunen for boligbygging og gårdsdriften må senest omkring første verdenskrig ha blitt stort sett avviklet. At stabburet ble istandsatt i 1917 skyldes at eieren Sverre Udnæs ønsket at hele tunet skulle bevares. Noen bruk for denne bygningen har han ikke hatt.

Sist redigertfredag, 31 mars 2017 16:26
Copyright © Fortidsminneforeningen Oslo & Akershus. Utviklet av Johannes Berggren.