A+ A A-

Stabburet

Bygget 1836. Svalen mot tunet har vært panelt og har hatt trapp opp til en andre etasje på nordsiden. Trappen er fjernet og svalen er panelt om i 1917 med ny, forseggjort dør. Den originale inngangsdøren til selve stabburet er imidlertid beholdt. Mesteparten av jordene til Vøienvolden ble tidlig på 1900-tallet solgt til kommunen for boligbygging og gårdsdriften må senest omkring første verdenskrig ha blitt stort sett avviklet. At stabburet ble istandsatt i 1917 skyldes at eieren Sverre Udnæs ønsket at hele tunet skulle bevares. Noen bruk for denne bygningen har han ikke hatt.

Sist redigertfredag, 31 mars 2017 16:26
Mer i denne kategorien « Vognskjulet Drengestua »