A+ A A-

Dukkestuen

Dette er et nytt lysthus eller liknende bygget i 1917 selv om det ikke var med i byggemeldingen. Huset har dels beholdt navnet etter den smia fra ca. 1865 som stod her til tidlig på 1900-tallet. Bygningen ble sannsynligvis reist i 1917 for at hele tunet skulle være «komplett» slik den formuende eieren Sverre Udnæs ønsket i 1917 at det skulle være og bevares for ettertiden av Fortidsminneforeningen. Men kanskje tenkte Sverre Udnæs at denne bygningen kunne brukes av Marie Tannæs (datterdatter av hennes og Sverre Udnæs’ bestefar Gabriel Udnæs som kjøpte gården i 1830). Hun besøkte gården ofte og har malt mye på Vøienvolden eller på Brochmannshaugen som hun og familien kalte gården.

Sist redigertmandag, 15 oktober 2018 16:20
Mer i denne kategorien « Hovedbygningen Potetkjelleren »