A+ A A-
Administrator

Administrator

URL-adresse:

Drengestua

Laftet bygning med gammelt panel mot tunet. Deler av veggene kan skrive seg tilbake til slutten av 1600-tallet eller mer sannsynlig av en ny eier på 1720-tallet, om da ikke dette huset er reist en gang rundt 1750-1775 for daværende eierfamilie som bodde lenge på gården. Huset har en relativt høy loftsetasje og hadde opprinnelige et relativt høyt saltak. Den laftete nordgavlen i det opprinnelige huset med stue mot sør og kjøkken mot nord, står igjen på dagens loft. Omkring 1792 har saltaket blitt ombygget til valmtak slik at denne sidebygningen skulle harmonere med det nye hovedhuset. Siden drengestua i mellomtiden hadde fått et påbygget skur mot nord og dette skuret ble innlemmet under samme, nye valmtak, så ble den originale nordgavlen stående igjen inne på loftet. Bygningen er vesentlig ombygget og endret i 1917, spesielt innvendig hvor alt unntatt noen runde takbjelker i stuen er fra 1917 eller senere. Grunnmuren og gulvene synes fornyet i 1917 og ny pipe. Da Vøienvolden var løkke for byborgere 1787-1830, så var dette boligen for «husmannen», det vil si han som (sammen med familien) drev gården. Etter Gabriel Udnæs’ overtakelse i 1830 ble dette bryggerhus med murt bryggerpanne, men fremdeles brukt som bolig for tjenestefolk også.

Vognskjul mot nord er bygget i 1917, men ble i 1920 ombygget til garasje da eieren Sverre Udnæs tydeligvis hadde kjøpt bil. Senere er dette ombygget til kontor. Et tilbygg mot vest (hønsehus ble byggeanmeldt 1924) er sannsynligvis helt fornyet, dels etter at Fortidsminneforeningen overtok i 1954 og dels ca. 1970. Tilbygget er reparert/ombygget 2012.

Les mer

Stabburet

Bygget 1836. Svalen mot tunet har vært panelt og har hatt trapp opp til en andre etasje på nordsiden. Trappen er fjernet og svalen er panelt om i 1917 med ny, forseggjort dør. Den originale inngangsdøren til selve stabburet er imidlertid beholdt. Mesteparten av jordene til Vøienvolden ble tidlig på 1900-tallet solgt til kommunen for boligbygging og gårdsdriften må senest omkring første verdenskrig ha blitt stort sett avviklet. At stabburet ble istandsatt i 1917 skyldes at eieren Sverre Udnæs ønsket at hele tunet skulle bevares. Noen bruk for denne bygningen har han ikke hatt.

Les mer

Vognskjulet

Et skur av panelt bindingsverk som ble bygget i 1917 til erstatning for det som stod samme sted og som var av tilsvarende størrelse og konstruksjon. Behovet for et slikt vognskjul i 1917 må ha vært lite og det gamle navnet synes å ha blitt videreført selv om bygningen og bruken av den ble ny.

Les mer