A+ A A-

Vernearbeid

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus arbeider for bevaring av kulturminner, blant annet ved å bidra inn i politiske prosesser med innspill, påvirkning og fakta. Når det handler om konkrete regulerings-, utbyggings- eller rivesaker som berører kulturminner, kaller vi det vernesaker. Vårt "Antikvarisk utvalg" tar for seg de fleste av vernesakene, men styret og lokallagene jobber også på dette feltet. 

Antikvarisk utvalg

 • Kunsthistoriker Peder Valle
 • Jurist og eiendomsforvalter Sten Sture Larre
 • Ingeniør Svein Solhjell
 • Informatiker Håkon Wium Lie
 • Arkeolog og rådgiver innenfor bygningsvern Linn Marie Krogsrud
 • Arkeolog/egyptolog Henrik Torkveen
 • Kulturminneforvalter Siv Amundsen
 • Student, statsvitenskap og nestleder i studentutvalget Mari Finne
 • Tor Ivar Hansen
 • Student, bachelor kulturarv og bevaringskunnskap Therese Foldvik
 • Arkeologistudent og filmskaper Lars Harald Gathe

Kart over fortettingsplanene i Oslo