A+ A A-

Vernearbeid

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus arbeider for bevaring av kulturminner, blant annet ved å bidra inn i politiske prosesser med innspill, påvirkning og fakta. Når det handler om konkrete regulerings-, utbyggings- eller rivesaker som berører kulturminner, kaller vi det vernesaker. Vårt "Antikvarisk utvalg" tar for seg de fleste av vernesakene, men styret og lokallagene jobber også på dette feltet. 

Antikvarisk utvalg

  • Kunsthistoriker Peder Valle
  • Jurist og eiendomsforvalter Sten Sture Larre
  • Ingeniør Svein Solhjell
  • Hagehistoriker Knut Langeland
  • Informatiker Håkon Wium Lie
  • Kulturminneforvalter og student innen byplanlegging Vibecke Yrstad
  • Arkeolog/egyptolog Henrik Torkveen
  • Kunsthistoriker Eileen Jahren Eriksen
  • Student innen kulturarvsstudier Marte Røbergshagen

Kart over fortettingsplanene i Oslo