A+ A A-

Formidling

 

Fremtid for fortiden

Fremtid for fortiden er avdelingens medlemsblad og har eksistert siden 1972. Bladet tar sikte på å være en kilde til kunnskap om kulturminnevern, men har et spesielt fokus på Oslo og Akershus. Et viktig mål for redaksjonen er å gjøre godt fagstoff tilgjengelig for avdelingens medlemmer. Vi forsøker å sikre at artiklene i bladet er av høy faglig kvalitet, men også at stoffet er lettfattelig fremstilt. Vi har 3 utgivelser i året, men produserer også større temahefter med ujevne mellomrom.

Les bladet her:

Fremtid for Fortiden 1, 2015

Redaksjonen

  • Master i arkitekturvern, arkeolog og redaktør Herdis Johanne Sletmo
  • Kulturhistoriker Lars Emil Hansen
  • Arkitekt Lars Roede
  • Kunsthistoriker Nils Anker
  • Kunst- og kulturviter Ingeborg Apall-Olsen
  • Kunsthistoriker Grethe Borges
  • Bygningsvernkonsulenten er redaksjonens sekretær

Kulturminnekart

Med støtte fra Sparebankstiftelsen har avdelingen produsert et kulturminnekart for vårt eget nærområde. Vi ønsket å lage en publikumsvennlig oversikt over kulturminner på Sagene i slik at flere beboere blir bevisst de kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetene som finnes i bydelen. Kartet er tilgjengelig her og finnes i trykket versjon på Vøienvolden gård. Ta med deg kartet på neste søndagstur og opplev området på en helt ny måte!