A+ A A-

Bygningsvern

En av Fortidsminneforeningens viktigste oppgaver er å arbeide for økt forståelse for tradisjonshåndverk og overføring av håndbåren kunnskap. Vi arrangerer derfor kurs, seminarer og den årlige bygningsverndagen. Med vårt svært kompetente bygningsvernutvalg sikrer vi både kvalitet i de praktiske bygningsvernkursene vi arrangerer og i rådgivingstjenestene vi tilbyr. 

 Bygningsvernutvalget

Bygningsvernutvalget består av fagpersoner med stor bredde og kompetanse innen restaurering, bygningsteknikk og -historikk. De bistår bygningsvernkonsulenten med kurs- og arrangementsgjennomføring, praktisk rådgiving og utarbeidelse av avdelingens håndverkerliste. 

  • Malermester Ole Andreas Klaveness
  • Kulturminnekonsulent Ole Jakob Holt
  • Muremester Knut Fjeld
  • Arkitekt og leder i Murbyen Oslo Caroline Lundegaard Hannisdal
  • Tømrermester Peder Nerli
  • Tømrer Bendik Storm Iversen
  • Planrådgiver Kristoffer Andersen
  • Bygningsvernkonsulenten er utvalgets sekretær

Arrangementer og kurs

I samarbeid med Akershus fylkeskommune arrangerer vi kurs og møter der det praktiske bygningsvernet står i fokus. Med arrangementene ”Ditt verdifulle nabolag” og ”Perle under restaurering” søker vi å skape forståelse for de kvalitetene som ligger i den eksisterende bygningsmassen, og å gi tips og råd til hvordan kvalitetene kan ivaretas på en god og bærekraftig måte. I tillegg lager vi enkeltstående kurs i f.eks. oppmålingsteknikk, komposisjonsmaling og vindusrestaurering.

Håndverkerlista

Bygningsvernutvalget har over mange år samlet informasjon om dyktige rådgivere og håndverkere innen tradisjonshåndverk og antikvarisk istandsetting. Ved å ta kontakt med bygningsvernkonsulenten kan du få tilgang på denne kvalitetssikrede lista.