A+ A A-

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ved Peder Valle har tidligere utarbeidet ”Sagene kulturminnekart” for å bevisstgjøre nye generasjoner om Sagenes kvaliteter. Kartet ble laget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I Kulturminnekartet ble 92 bygninger på Sagene plukket ut for å fortelle om områdets sammensatte historie. Bygningene representerer tidsrommet fra slutten av 1600-tallet fram til 1940-tallet, med hovedvekt på 1800-tallet.

 

Da kulturminnekartet for Sagene var ferdig var det prosjektmidler til overs. For å komplementere kartet ønsket vi å avdekke Sagenes historie tilbake i tid. Målet med dette prosjektet har vært å lage et liknende kart over hvilke steder man har funnet forhistorisk og middelaldersk aktivitet. Vi vil belyse den historiske utviklingen som har skapt Sagene slik det ser ut i dag.

 

Funnstedene som blir presentert ligger hovedsakelig i bydel Sagene, bestående av områdene Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker, Åsen og Torshov. Akerselva er navet i bydelen. Også funnsteder nordover og sørover langsmed elva er inkludert i kartet, fra Nydalen ved Kristoffer Aamots gate ned til Møllerveien/Nordre gate. Nydalen skal ha vært grensa opp til Maridalen i middelalderen. For å få et helhetlig bilde er funn opptil 1 km fra elva tatt med.

 

De arkeologiske funnene oppbevares i magasinene til Kulturhistorisk museum, med unntak av et par funn som er gått tapt. Alle gjenstandsbilder er tatt av Linn Marie Krogsrud og gjengitt med tillatelse fra Kulturhistorisk museum (med mindre annen kreditering er spesifisert). Funnstedenes navn i den åpne databasen Kulturminnesøk står under kilder, her kan man gå inn og lese om funnstedene: https://kulturminnesok.no/. Gjenstandenes funnummer er også tatt med, disse kan man selv søke opp i den åpne museumsdatabasen Unimus: http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index.php.

 

Takk til

Sparebankstiftelsen DNB

Per G. Norseng

Astrid Nyland

Hilde S. Frydenberg

Geir S. Sørgård

Tom V. Segalstad

Silje O. Mathisen

Knut Are Tvedt