24. MAI: Sagenevandring
Nabolagsvandring på Sagene kl. 17.00 (Samarbeid med Arbeidermuseet) Fortidsminneforeningen og Arbeidermuseet inviterer til nabolagsvandring på... Les mer
20. MAI: Listepils
Listepils i hagen på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120)  20.05 kl. 13.00-15.00 Avdeling Oslo og Akershus inviterer alle som står på... Les mer
19. MAI: Svalgangsbygningen på Ullershov
Fagkveld om svalgangsbygningen på Ullershov 19.05 kl. 18.00  Fortidsminneforeningen Romerike lokallag har gleden av å invitere til en liten... Les mer
23. MAI: Kurs i redusering av branner i eldre bygg
Rundt halvparten av branner i boliger i dag skyldes feil i, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Gjennom dette kurset kan du få nok kompetanse til å... Les mer
LEDER: Kulturhistoriske landskap og grønne...
Ikke alle kulturminner er like lette å få øye på eller forstå. Det gir god mening at riktige planter er like viktige for et historisk anlegg som... Les mer
prev
next
A+ A A-

LEDER: Lokale verdier

Foto: Bjørn Vidar Johansen Foto: Bjørn Vidar Johansen

Fremtid for fortiden NR. 3 - 2020 (48. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Viken. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på nett. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Dette har vært et spesielt år hvor de fleste har vært mye hjemme. Arbeidstiden har for mange funnet sted på hjemmekontor, og vi har oppholdt oss mer i våre nære omgivelser. Mange har gått mer tur i nærmiljøet og hatt sine pauser der. Vi legger kanskje bedre merke til omgivelsene rundt oss, betydningen av dem og kvalitetene de rommer, mangler eller har tapt. Gamle hus må ikke nødvendigvis være fremragende eksempler på stil eller periode for å være verdifulle. Enklere hus kan også være viktige historie- og identitetsbærere. Det å bo i en gate med historie er en kvalitet, selv om ikke alle husene er fra tiden da gata ble etablert. De kan ha kommet til på ulike og senere tidspunkt, men lagt seg inn i en eldre struktur. Det å bo i en gate med historie ordnet på tradisjonelt vis, med grønne hager, gamle trær og bygninger tilpasset naturlig terreng, er en verdi.

Dette er verdier som i sammenhengen eller ut ifra sin historie, kan ha betydning både for forståelsen av en større region eller en hel nasjon. Men ofte er dette verdier som først og fremst har betydning lokalt. Det vil imidlertid ikke si at de er mindre viktige av den grunn. Et kulturminne med lokal verdi kan være like viktig for lokalsamfunnet som et kulturminne med regional og nasjonal verdi. Lokale kulturminner er ikke kulturminnene med minst verdi. Verdibetegnelsene sier først og fremst noe om hvem objektet har verdi for, og ikke minst hvem som har et særlig ansvar for å ivareta disse verdiene. Det er ikke en gradering av verdi mellom viktig, viktigere og viktigst.

Verdier vi opplever hver dag har en særlig betydning. Spesielt der vi har vokst opp eller regner som hjemme. Det vi regner som hjemme har en egen kraft, og et godt hjem vil vi kanskje alltid lengte tilbake til. Som forfatteren Daniel Mendelsohn skriver i «En odyssé En far, en sønn og et epos», så vil Odyssevs hjem, selv når han i bytte mot hjemmet tilbys evig liv og en gudinnes kjærlighet. Klassikeren beskriver noe som kan oppleves gyldig for mange.

Ansvaret for å ivareta de lokale verdiene hviler på kommunene. Her har ikke fylkeskommunen eller Riksantikvaren ansvaret. Fylkeskommunen kan gi råd om kommunen har behov for det, men vil ikke fremme innsigelse eller klage. Oslo er i en særstilling, men de fleste andre kommuner i vårt område har ikke like stor oversikt, kompetanse eller ressurser på feltet. Ansvarsdelingen kan skape utfordringer. Kommunen kan oppfatte det at fylkeskommunen eller Riksantikvaren ikke engasjerer seg, som et signal om at det aktuelle kulturminnet har liten verdi. I slike tilfeller ser vi dessverre ofte at kommunen lar være å vurdere hvilken verdi kulturminnet kan ha for lokalsamfunnet.

Det er lettere å ta det lokale ansvaret, eller i alle fall løfte problemstillingene, der kommunen har en kulturminneplan og en saksbehandler med kulturminnekompetanse.  

Ofte må beboerne lokalt engasjere seg. Problemet er at de gjerne kommer sent inn i prosessene, har lite kunnskap om dem og begrenset med tid. For mange oppleves det kanskje som om de først får kjennskap til sakene når tiltakene er gjennomført. Det kan være en sorg å oppleve at et gammelt og identitetsbærende hus i nabolaget plutselig rives, mens tomten sprenges for å gjøre plass til tre nye boliger. En liten eldre bolig eller hytte kunne før være et godt alternativ for den med begrenset økonomi. Nå er det mye penger i å omdanne disse eiendommene til flere boliger som selges dyrt.

Eierne er den viktigste ressursen vi har for å ivareta kulturminnene våre, og blant de mest lokale verdiene hviler hele ansvaret på den enkelte eier. De som ser verdien av det de har og tar vare på det, gjør det også for et utvidet naboskap, slik eiere av regionale- og nasjonale verdier ivaretar kulturminner for en større region og en hel nasjon. For eiere av lokale verdier kan det være en god motivasjon at dette er verdier som kan være like viktige for de som bor på stedet, eller i den samme gata, som regionale og nasjonale verdier. Samtidig er bevaring bærekraftig, uavhengig av om kulturminnet har størst betydning nasjonalt-, regionalt- eller lokalt.

Kanskje nettopp ditt sted har verdi for flere? Vi ønsker de beste forutsetninger for bevaring, for alle verdifulle kulturminner.

 

Herdis Johanne Sletmo

Redaktør