27. OKTOBER: Potetkjellerforedrag med Jon Gunnar...
Potetkjellerforedrag (maridalsveien 120) med tema: allehelgensaften og døden, 27.10 kl. 18.00 Arrangementet er et samarbeid med... Les mer
19. OKTOBER: Potetkjellerforedrag v/Per Norseng,...
Fish & chips og kaldt øl i den siste istid. Om den norske iseksporten og kulturminnene som forsvant. Velkommen til potetkjellerforedrag 19.10... Les mer
28. OKTOBER: Potetkjellerforedrag v/Susanne Kaun...
Demonveggen i Sauherad kirke Velkommen til potetkjellerforedrag 28.10 kl. 18.00 på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120). På vestveggen i koret i... Les mer
Utleie på Vøienvolden gård
Ønsker du å leie Vøienvolden til en feiring, jobbfest eller et seminar i historiske omgivelser? Vøienvolden gård egner seg godt til både små og... Les mer
prev
next
A+ A A-

LEDER: Murbyen Oslo er liv laga!

Prosjektet Murbyen Oslo ble startet i 2017. Her ser en prosjektets logo. Illustrasjon: Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus 

Fremtid for fortiden NR. 3/4 - 2017 (45. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Akershus. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på nett. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Murbyen Oslo er liv laga!

Året begynte med en gavepakke på 2 millioner statlige kroner til Murbyen Oslo. Fortidsminneforeningen fikk i oppgave å berede grunnen for et bygningsvernsenter. Det er opprettet en faglig sterk konsulenttjeneste der eiere av byens murgårder får gratis starthjelp, enten det gjelder råd om vedlikehold, utbedring av skader eller andre utfordringer. Ordningen er allerede blitt en suksess, og behovet er stort. I tillegg er det etablert ei nettside med murbyfokus i samarbeid med Bygg og bevar. Men det må ikke stoppe her!

Målet er å skape et murbysenter i Oslo. Nå trengs penger til videre drift av konsulenttjenesten, og ressurser til å utvikle en slagkraftig driftsmodell for et framtidig senter. Drømmen er å fylle en murbygning i Oslos midte, der eiere, håndverkere, leverandører, konsulenter og andre interesserte kan utveksle erfaringer. En kunnskapsbank og møtested der det kan holdes foredrag og kurs, et lavterskeltilbud der alle kan stikke innom for en prat over en kaffekopp eller mer. Oslos murbysenter kan bli et kraftsentrum med nasjonale og internasjonale ringvirkninger.

Murgårdene er den europeiske byggemåten framfor noen. Pussfasadene preger det historiske Roma, Berlin, Amsterdam, Stockholm, Oslo … i ulike stiluttrykk og høyder. Helt siden middelalderen ble bygårder bygget med vegger av kalkmurt teglstein og trebjelkelag. Disse prinsippene ble brukt i århundrer og fungerer fortsatt godt. Men murgårder i mange land har i flere tiår lidd under feil vedlikehold og lav kompetanse innen tradisjonshåndverk. Noen gårder tynes også av uvettig ombygging og overutnyttelse. Det er avgjørende at gårdene blir satt i stand og brukt i samsvar med sine bygningsfysiske forutsetninger.

Men det hjelper ikke med riktig vedlikehold hvis bygningen rives! Oslos murby er under press. I kommuneplanen fra 2015 inngår deler av sentrum i utviklingsområder der det åpnes for betydelig økte høyder. Det rødgrønne byrådet forsøker å berolige oss med at de ønsker reguleringsprosesser der kulturminnehensyn skal vektlegges – murbyen vår skal ikke raseres.

To reguleringssaker som angår riving eller bevaring av verneverdige murgårder i Hausmannskvartalene, er nå til behandling i bystyret. Du kan lese om den gamle hattefabrikken i Calmeyers gate 12 i FFF nr. 3/4-2016. Alle kommunale etater ønsker bevaring, i tråd med føringene i Planleggingsprogram Hausmann, vedtatt av bystyret i 2002. Utbygger ønsker derimot riving av frontbygning og bakfløy, med bevaring/ombygging av gatefasaden som en skjerm foran et større nybygg. Riksantikvaren bidro til denne famøse løsningen under mekling av innsigelse. Nå har bystyret en unik mulighet til å vise at de tar murbyens nasjonale verdi og bærekraft på alvor, og at det er kommunen som styrer byutviklingen, ikke utbyggerne. I motsatt fall – tap av denne verdifulle og prioriterte murgården vil være et knefall som gir uholdbar presedens, for Hausmannsområdet og for murbyen generelt. Murgårdene er uerstattelige ressurser, se bare på Torggata og byens beste handelsstrøk! Historie og marked går hånd i hånd.

Oslo er mer enn murgårder, her er endatil bondegårder. Vi gratulerer avdelingens styreleder Svein Solhjell med boka Vøienvolden på Sagene. Etter flere års engasjement, forskning og hardt arbeid har Svein og Pax forlag gitt ut ei flott bok om vår kjære eiendom. Boka er innbydende og rikt illustrert. Her kan du lese om mye mer enn løkkeeiendommens syv bygninger og historie. Gjennom hverdag, arbeid og fest får vi bredt innblikk i arbeiderbydelen Sagene og livet i Christiania/Oslo gjennom tre århundrer.

Under boklanseringen sa Morten Stige fra Byantikvaren at boka vil bli et viktig hjelpemiddel i forvaltningen av de fredete husene. Ja, alle anlegg av et slikt kaliber burde fått sin «biografi». Der ute i byer, bygder, innmark og utmark står husene, praktfulle som unnselige, og har vært vitne til svunne historier. Nå er deler av Vøienvoldens liv foreviget, og vi byr på en forsmak. God lesning!

Siri Hoem

redaktør