A+ A A-
Anne Aarvig Falster

Anne Aarvig Falster

URL-adresse:

LEDER: Skreddersøm og standardmål

  • Publisert i Nyheter

Fremtid for fortiden NR. 3 - 2021 (49. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Akershus. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på vår nettside. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Plan- og bygningsloven er vårt viktigste verktøy for å ta vare på mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer. Loven åpner for å regulere med hensynssone bevaring av kulturmiljø, som tidligere ble dekket av regulering med formål spesialområde bevaring. Hovedformålet med et slikt spesialområde, da begrepet kom til i plan- og bygningsloven, var å hindre riving. Dersom ikke annet er fastsatt gjennom bestemmelser gjelder et generelt endrings-, rivnings- og nybyggingsforbud i disse områdene. I 2009 ble muligheten for regulering til spesialområde bevaring erstattet med hensynssone bevaring av kulturmiljø. Nå er ikke vernet lenger knyttet til et formål, men må presiseres i planbestemmelsene.

Les mer

Mer håndverk i skolen

  • Publisert i Nyheter

Vår nye kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forsikrer at elevene i grunnskolen skal få mer praktisk læring. Vi ser svært positivt på utsagnet til kunnskapsministeren, og håper dette er godt nytt for veien videre til håndverkskurs for barn på Vøienvolden gård.

Les mer

LEDER: Tid og sted

  • Publisert i Nyheter

Fremtid for fortiden NR. 2 - 2021 (49. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Akershus. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på vår nettside. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Denne våren har våknet til et opprør og en debatt om arkitektur og kvalitet som mange ønsker velkommen. Hvordan stedene våre formes har betydning. Vegger og gulv i offentlig rom brukes og oppleves av oss alle fra vår menneskelige målestokk. Vi bør trives med våre bygde omgivelser. De bør stå seg godt over tid både som konstruksjoner og som gode rom å være i. Ambisjonen bør være å bygge slik at vi ønsker å bevare det nybygde for fremtiden. Dersom man må bygge nytt da - mange steder er det best å ta vare på det som alt er bygget og bruke det videre.

Les mer