A+ A A-

20. MAI: Potetkjellerforedrag med Liv Emma Thorsen

OPPMØTE: Potetkjelleren på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120), torsdag 20.05 kl.18-19

PÅMELDING: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyrenes-by-tickets-141956382361

I boken “Dyrenes by – hover, klover og klør i Kristiania 1859–1925” som kom ut i 2020, forteller professor Liv Emma Thorsen en annerledes historie om framveksten av det moderne Norge. Mange vil nok assosiere modernisering med industrialisering og teknologiske utviklinger, men i denne boken kommer det fram at de store omveltningene som muliggjorde at Kristianias befolkning økte med nesten 150 000 mennesker på litt over 150 år ikke hadde vært mulig uten hestens (hover) hestekrefter. I samme periode var det av tilsvarende stor betydning at storfe (klover) ble fraktet til byen for å bli distribuert i form av melk og kjøtt. Fuglene (klør) derimot mistet sine tidligere boområder og hekkeplasser, til økende bekymring for de som etter hvert opprettet Foreningen til dyrenes beskyttelse i 1859. Parallelt med denne boken har professor Thorsen vært faglig ansvarlig for utstillingen “Dyr i byen“ som åpnet på Bymuseet i juni 2019 og fortsatt er åpen. Utstillingen bygger på et rikt og sammensatt kildemateriale – fotografier, malerier, gjenstander og intervjuer med aktivister og dyreeiere – viser hvordan både ville og tamme dyr utgjør en viktig del av Oslos historie.

Liv Emma Thorsen er etnolog og professor emerita ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på problemstillinger knyttet til kulturelle forestillinger om natur, særlig forholdet mellom mennesker og dyr.