A+ A A-

29. APRIL: Kirkegårder i historisk perspektiv

OPPMØTE: Gamle Aker kirke, torsdag 29.04 kl. 18.00-20.00

PÅMELDING: https://www.eventbrite.co.uk/e/kirkegarder-i-historisk-perspektiv-tickets-141803783935

Fra januar 2021 ble det innført store endringer i ansvarsfordeling for landets kirkegårder – som nå ikke lenger skal omtales som kirkegårder, men gravplasser. Fra å ha ligget under bispekontorene, overføres bispedømmerådenes oppgaver samles hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Vestfold og Telemark for hele landet. Mange vil sikkert fortsette å bruke betegnelsen til kirkegårder – og mange vil fortsatt oppsøke disse ikke bare fordi de skal besøke en bestemt grav, men fordi de kan anvendes som parkanlegg, som steder for ro og kontemplasjon.

Vi inviterer foreningens medlemmer og andre interesserte til en vandring rundt Gamle Aker kirkegård hvor Professor Annegreth Dietze Schirdewahn vil fortelle om både denne og endringer av kirkegårder i lys av sin egen forskning på historisk landskapsarkitektur.

Gamle Aker kirkegård gir oss i tillegg fint utsyn mot tidligere kirkegårder i nærheten, for eksempel kolerakirkegården som lå på Ankerløkken.

Vi går videre til Vår Frelsers gravlund og får høre Elisabeth Andersen og Fredrik Berg fortelle om behovet for en ny bygningstype, nemlig gravkapellet og oppføringen av gravkapellet her i 1864.

 

Annegreth Dietze-Schirdewahn er professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.

Fredrik Berg og Elisabeth Andersen er forskere ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Oslo.