A+ A A-

19. OKTOBER: Potetkjellerforedrag v/Per Norseng, Norsk maritimt museum

Fish & chips og kaldt øl i den siste istid.

Om den norske iseksporten og kulturminnene som forsvant.

Velkommen til potetkjellerforedrag 19.10 kl. 18.00 på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120).

Er “fish & chips” det største norske bidraget til britisk kultur siden vikingtiden? Det vil det argumenteres for i dette foredraget som springer ut av forskningsprosjektet “The Last Ice Age.” Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og tar for seg den internasjonale handelen med naturis på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. 

Etter trelast og fisk var is landets viktigste eksportartikkel på slutten av 1800-tallet. Foredraget tar for seg hvordan produksjonen og eksporten foregikk, og vil følge isen fra innsjøer og dammer på Sørøst-Norge til sluttbrukerne i inn- og utland. Dels vil det bli lagt vekt på naturisens rolle i det moderne gjennombruddet i vår del av verden, som en kilde til kuldeenergi i en omfattende logistikk- og kostholdrevolusjon i kjølvannet av den industrielle revolusjon. Og dels vil det bli lagt vekt på kulturminnene etter isdriften. Det ble bygget opp en omfattende infrastruktur knyttet til denne næringen.

Iseksporten preget for 100-150 år siden kulturlandskapet langs Oslofjorden og Telemarkkysten på en måte og i en grad som kan være vanskelig å forstille seg i dag. Men sporene finnes mange steder, og det er viktig å ta vare på dem. 

Foto: Henriksen & Steen 1932 ©Nasjonalbiblioteket

Les mer

27. OKTOBER: Potetkjellerforedrag med Jon Gunnar Jørgensen (UiO) og Kristen May Mills (UiO)

Potetkjellerforedrag (maridalsveien 120) med tema: allehelgensaften og døden, 27.10 kl. 18.00

Arrangementet er et samarbeid med Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo

Visste du at Halloween har røtter fra gammel norrøn tradisjon og keltisk folketro? Bli med inn i potetkjelleren på Vøienvolden gård og kom inn i stemning til allehelgensaften med disse foredragene. 

"Døden og dauinger i norrøn litteratur" Jon Gunnar Jørgensen, professor i norrøn filologi

Den norrøne litteraturen avspeiler forestillinger om et fortsatt liv etter døden. Grensa mellom de levende og de dødes verden er ikke helt lukket, og det kan skje en viss kommunikasjon - på godt og vondt.

"Death, Time, and the Otherworld: Halloween’s Celtic Past" Kristen May Mills, Førsteamanuensis i Irsk og Norrøn filologi

Long before it was about candy, costumes, and commercialism, Halloween was a dangerous, liminal period in the Irish year. As autumn became winter and the nights grew longer, the borders between the mortal world and other realms lay open, allowing the dead (and not only the dead) to roam free. Just in time for Halloween, learn how to safely interact with the dead and navigate medieval time loops, methods for rescuing your beloved from fairyland, and why you should never eat blackberries after October 31st.

Foto: Francisco de Goya, oljemaleri: "El entierro de la Sardina". Wikipedia commons.

Les mer

28. OKTOBER: Potetkjellerforedrag v/Susanne Kaun og Elisabeth Andersen (NIKU)

Demonveggen i Sauherad kirke

Velkommen til potetkjellerforedrag 28.10 kl. 18.00 på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120).

På vestveggen i koret i Sauherad kirke (Telemark) befinner det seg et spektakulært kalkmaleri kalt demonveggen. I svarte streker på hvit kalk er demoner og andre vesener malt i og rundt hverandre, flere så små at de ikke er synlige fra gulvnivå. Veggen ble avdekket av konservator Gerhard Gotaas i 1940-41. Den vakte stor oppmerksomhet og har siden vært et mysterium da ingen har funnet lignende paralleller. Våre undersøkelser har avslørt at det Gotaas opprinnelig fant, var fragmenter av hoder fra tidligere dekor. Veggen slik den nå framstår er derimot malt av Gotaas selv. Denne er fortellingen handler med andre om både ytre og indre demoner.

PÅMELDING: Trykk HER

Foto: Susanne Kaun © NIKU

 

Les mer

11. NOVEMBER: Potetkjellerforedrag v/ Helge Skirbekk (UiO)

Slik lager man folkemuseum.

Om byggingen av Glomdalsmuseet.

Velkommen til potetkjellerforedrag 11.11 kl. 18.00 på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120).

Håvard Skirbekk (1903-1983) var lærer, lokalhistoriker og museumsmann. Han var knyttet til Glomdalsmuseet i Elverum over 40 år, først som styremedlem fra 1929 og deretter som konservator og bestyrer fra 1953 til 1970. I disse årene la han ned en utrettelige innsats med registrerings- og innsamlingsarbeid og flertallet av bygningene på museet kom til i Skirbekks periode. Samtidig som samlingen økte, dreiet både innhold, forvaltning og formidling i en etnologisk retning under Skirbekks ledelse. I dette foredraget får vi høre om Skirbekks bakgrunn og engasjement og om samspillet mellom ham og andre innflytelsesrike østerdøler innen politikk, medier og bankvesen – fortalt av barnebarnet Helge Skirbekk.

«Tegninger til nybygg studeres under Glomdalsmuseets representantskapsmøte, 13. juni 1969»

Foto: Dagfinn Grønoset ©Anno Museum

Les mer