24. MAI: Sagenevandring
Nabolagsvandring på Sagene kl. 17.00 (Samarbeid med Arbeidermuseet) Fortidsminneforeningen og Arbeidermuseet inviterer til nabolagsvandring på... Les mer
20. MAI: Listepils
Listepils i hagen på Vøienvolden gård (Maridalsveien 120)  20.05 kl. 13.00-15.00 Avdeling Oslo og Akershus inviterer alle som står på... Les mer
19. MAI: Svalgangsbygningen på Ullershov
Fagkveld om svalgangsbygningen på Ullershov 19.05 kl. 18.00  Fortidsminneforeningen Romerike lokallag har gleden av å invitere til en liten... Les mer
23. MAI: Kurs i redusering av branner i eldre bygg
Rundt halvparten av branner i boliger i dag skyldes feil i, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Gjennom dette kurset kan du få nok kompetanse til å... Les mer
LEDER: Kulturhistoriske landskap og grønne...
Ikke alle kulturminner er like lette å få øye på eller forstå. Det gir god mening at riktige planter er like viktige for et historisk anlegg som... Les mer
prev
next
A+ A A-

LEDER: Kulturhistoriske landskap og grønne kulturminner

Ikke alle kulturminner er like lette å få øye på eller forstå. Det gir god mening at riktige planter er like viktige for et historisk anlegg som riktige vinduer. Men for mange er det nødvendig med veiledning for å se de kulturhistoriske verdiene og finne gode løsninger. Det å gjøre det rette for hagen krever kunnskap, og aller første bud er å vite at man må spørre om råd. I tillegg bør man også helst vite hvor man skal henvende seg for å få god veiledning.

Les mer

LEDER: Skreddersøm og standardmål

Fremtid for fortiden NR. 3 - 2021 (49. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Akershus. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på vår nettside. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Plan- og bygningsloven er vårt viktigste verktøy for å ta vare på mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer. Loven åpner for å regulere med hensynssone bevaring av kulturmiljø, som tidligere ble dekket av regulering med formål spesialområde bevaring. Hovedformålet med et slikt spesialområde, da begrepet kom til i plan- og bygningsloven, var å hindre riving. Dersom ikke annet er fastsatt gjennom bestemmelser gjelder et generelt endrings-, rivnings- og nybyggingsforbud i disse områdene. I 2009 ble muligheten for regulering til spesialområde bevaring erstattet med hensynssone bevaring av kulturmiljø. Nå er ikke vernet lenger knyttet til et formål, men må presiseres i planbestemmelsene.

Les mer

Mer håndverk i skolen

Vår nye kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forsikrer at elevene i grunnskolen skal få mer praktisk læring. Vi ser svært positivt på utsagnet til kunnskapsministeren, og håper dette er godt nytt for veien videre til håndverkskurs for barn på Vøienvolden gård.

Les mer

LEDER: Tid og sted

Fremtid for fortiden NR. 2 - 2021 (49. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Akershus. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på vår nettside. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Denne våren har våknet til et opprør og en debatt om arkitektur og kvalitet som mange ønsker velkommen. Hvordan stedene våre formes har betydning. Vegger og gulv i offentlig rom brukes og oppleves av oss alle fra vår menneskelige målestokk. Vi bør trives med våre bygde omgivelser. De bør stå seg godt over tid både som konstruksjoner og som gode rom å være i. Ambisjonen bør være å bygge slik at vi ønsker å bevare det nybygde for fremtiden. Dersom man må bygge nytt da - mange steder er det best å ta vare på det som alt er bygget og bruke det videre.

Les mer

Vern av nabolag engasjerer

På Vålerenga går det no for seg ein heftig kamp for å verne «Hylla», eit lite nabolag som står i fare for å bli overkøyrt (bokstavleg talt) av BaneNOR. I Fortidsminneforeningen sitt brev om saka skreiv vi:

Les mer

LEDER: Jødiske kulturminner

Fremtid for fortiden NR. 1 - 2021 (49. ÅRGANG), foreningens medlemsblad, er nå ute. Det sendes ut til alle våre medlemmer og tar for seg viktige saker knyttet til kulturminnevernet i Oslo og Akershus. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på hva som rører seg i miljøet og ønsker at så mange som mulig skal få innsikt i bladets tematikk. Bladets leder er derfor tilgjengelig på vår nettside. Som medlem i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus får en tre årlige utgaver i posten.

Vi har i det siste kunnet følge nye diskusjoner om hva motstandsbevegelsen visste, hva slags kunnskap som er produsert ved Holocaustsenteret, hvordan senteret ble etablert, og hva som skjedde med jødisk eiendom da freden kom; eiendom som var blitt konfiskert eller forlatt under krigen. Avstand i tid kan gjøre det lettere å stille andre og mer kritiske spørsmål til vår felles historie. Tiden kan være inne til å skape et større bilde.

Les mer

Våre arrangementer for 2021 er klare!

Nå er det bare å reservere plass til arrangementene du ønsker å delta på! Bli med på Ditt verdifulle nabolag i Tofte, kirkegårdsvandring foran Gamle Aker kirke, foredrag om "Dyrenes by" med Professor Liv Emma Thorsen og Perle under restaurering på Villa Fagerheim og mer.

Vi håper at ting har bedret seg etter påsken, men vi tar forbehold om at datoene kan endres på grunn av covid-19. Alle våre arrangementer har plassbegrensning. 

På bildet ser du Dørnbergerhuset i Son hvor vi arrangerte Perle under restaurering i juni 2020.

Les mer

Arrangementer 2021

Til 2021 har vi planlagt mange spennende arrangementer! Vi følger nøye med på smittesituasjonen, og legger ut mer informasjon fortløpende. Følg med på nettsiden og Facebook for oppdatert informasjon. Dere som står på maillisten vår får første mulighet til å melde seg påwink

Det er trygt å komme på arrangement hos oss, og vi følger alle smittevernreglene satt av myndighetene. På alle våre arrangementer har vi satt krav om plassbegrensning, påmelding, 1 meter avstand til hverandre og friske deltakere. Vi bruker munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand fra hverandre. 

 

Les mer